Vær med til udvikle Nørremarken

Byudviklingen på Nørremarken og Udviklingsplanen for Finlandsparken nyder stor interesse i offentligheden og blandt borgerne på Nørremarken. For at skabe de bedste løsninger er der et stort og vedvarende behov for involvering og inddragelse.

Vejle Kommune ønsker en god løbende dialog med borgere, foreninger, skoler og institutioner om udviklingen af Finlandsparken og af Nørremarken som helhed.

Hjælp os med at skabe de bedste løsninger for Nørremarken

Har du brug for mere information eller ønsker du at være med til at udvikle Nørremarken? Du er altid velkommen til at give os dine inputs. Det kan du eksempelvis gøre ved at tage kontakt til en af nedenstående ansvarlige kontaktpersoner.

Tinus Elsig Bypolitisk Konsulent Politik, Analyse & Kommunikation
Send e-mail mobil 92 43 28 68
Camilla Jørgensen Teamkoordinator Byudvikling & Arkitektur, Teknik & Miljø
Send e-mail telefon 76 81 22 43
Linda Johnsen Udviklingskonsulent Kultur & Sundhed
Send e-mail telefon 91 16 60 15
Krestine Krogh Thomsen Chefkonsulent Børn & Unge
Send e-mail telefon 23 70 58 64
Mette Holm Pedersen Planlægger, Arkitekt maa. Plan & Energi, Teknik & Miljø
Send e-mail telefon 76 81 22 64
inddragelse
inddragelse
inddragelse

Herunder kan du læse mere om de arrangementer, der har haft til hensigt at involvere beboerne, og læse, hvad der kom ud af dem.

I 2020/21 er der gennemført og igangsat følgende initiativer:

 • Dialogmøde for hele Nørremarken - 26. maj 2021

  Det blev sagt:

  Om trafik:

  • Krydsningen af Moldevej vil blive utryg, hvis den åbnes for biltrafik ved busslusen.
  • Fodgængerbro over Moldevej?
  • Trygge cykelforhold på sivevejen. Trafik der kører indenom skaber utryghed for små cyklister.
  • Sivevejen er utryg hvor cykler og biler deles som smal plads”.
  • Cykel-pumpestation?
  • Plads til en dobbeltrettet cykelsti?
  • Cykeltrafikken kan flyttes bag ved parkeringspladserne ved sygehuset på Grundet Hulvej.
  • Brug for (flere) p-pladser ved hallen.
  • Mulighed for en cykelrute i kløften?'

  Om mødesteder og faciliteter

  • Positivt med nyt grønt loop (stiforbindelse) og vandets vej.
  • Ønsker ikke Kompan legeplads, kan bedre lide det halvvilde.
  • Svævebanebanen (og lignende) er gode mødesteder på tværs.
  • Det er centralt at der er gode mødesteder, for børnene i området kender ikke hinanden, da de går på mange.
  • Kan der være en skaterbane ved hallen?
  • Kan hestene placeres et andet sted?
  • Nørremarkscenteret bør have apotek, bibliotek mv.
 • 100 børn og unge på Nørremarken - om det nye Byg&Leg

  Vejle Kommune har som del af Udviklingsplanen for Finlandsparken sendt en del af arealet, der i dag går under navnet ’Byg&leg’ i udbud med henblik på fortætning af min. 90 nye boliger.

  Der er anvist tre nye omkringliggende arealer, der skal erstatte det nuværende grønne areal, og Vejle Kommune ønsker derfor at overflytte en stor del af de aktiviteter og værdier, der fungerer på området i dag, samt eventuelt tilføje nye.

  4 skoleklasser på Nørremarken har d. 5 - 6. maj 2021 givet deres ideer til, hvilke aktiviteter der kan indgå på de nye grønne arealer.

  I alt cirka 100 skoleelever deltog fra 2.A og 8.A på Novaskolen og 3. A og 4.A på Lukasskolen.

  Som brugere af det nuværende Byg&Leg indgår elevernes inputs som en central del i arbejdet med at indrette og designe de nye grønne arealer.

  Se alle de gode idéer

 • Bydelsgruppe bidrager til byudviklingen

  Vejle Kommune har i 2020 etableret en fast bydelsgruppe, der kommer med inputs til byudviklingen af Nørremarken.

  Gruppen består af 28 repræsentanter for de lokale skoler, institutioner og foreninger, og der afholdes møder cirka 4 gange om året, hvor udviklingen og de næste skridt i byudviklingen drøftes.

 • Fokusgrupper for særligt interesserede

  Der er etableret mindre fokusgrupper, hvor borgere og institutioner deltager med fokus på at bidrage specifikt til eksempelvis udvikling af stier og forbindelser, Udvikling af området ved Nørremarkshallen, udviklingen af Byg&Leg og Nørremarkcenteret. Alle er velkomne til at deltage.

 • På byvandring med kommunen

  I Juni inviterede Vejle Kommune ad to omgange Nørremarkens borgere med på gåtur i området, hvor forvaltningen besvarede spørgsmål og tog imod ideer og forslag fra borgerne.