Fysisk omdannelse af Finlandsparken

Vejle Kommune forbereder den fysiske fortætning af nye boliger i Finlandsparken. Der arbejdes på udbud af Byg&Leg til salg og opførsel af planens første 90 boliger. Nye rekreative arealer er under udvikling. Arbejdet med at udvikle Nørremarkscentrets fremtidige fortætning og funktion igangsættes.

Udviklingsplanen for Finlandsparken bygger videre på de seneste års byudvikling med vægt på følgende principper:

  • Varieret boligudbud, mobilitet i boligmassen og mindre skala gennem omdannelse, udvidelse og fortætning.
  • Fokus på naturlige flow og forbindelser
  • Gentænkning af beboerhus, som integrerende samlingspunkt for hele Nørremarken.

Inden for den aktuelle områdeafgrænsning af Finlandsparken skal der bl.a. frem mod 2030 fortættes med i alt 219 nye private. ungdoms- og/eller ældreboliger.