Boligpolitisk udvikling

Med værktøjerne kombineret og fleksibel udlejning arbejder Vejle Kommune og AAB Vejle for en hensigtsmæssig beboerudvikling i Finlandsparken.

Vejle Kommune og AAB Vejle har siden oktober 2018 arbejdet med fleksibel udlejning og fra marts 2019 anvendt det i sammenhæng med kombineret udlejning i Finlandsparken som et væsentligt tiltag i forbindelse med den nationale strategi om at hindre ghettodannelser.

De to former for udlejningsværktøjer har til formål at regulere beboersammensætningen i området som forebyggelse af koncentration af udsatte borgere og fremme udlejning af boliger til borgere i arbejde og/eller under uddannelse.

Status og effekt for anvendelsen af udlejningsværktøjerne i Finlandsparken

Årene 2020 og 2021 har i alle dele af samfundet været påvirket af Covid-19, og det har således også haft en effekt på udnyttelsesprocenten for fleksibel udlejning i perioden.

I 2020 var der 17 udlejninger efter fleksible kriterier ud af i alt 45 udlejninger, hvilket svarer til en udnyttelsesprocent på 38 pct. I 2019 var udnyttelsesprocenten til sammenligning på 57 pct. med 28 udlejninger efter fleksible kriterier ud af i alt 49 udlejninger.

Med udgangen af 2020 var forventningen, at man igen ville se en stigning i udnyttelsen af de fleksible udlejningsregler, men i 1. halvår 2021 har effekten dog været den modsatte med kun 5 udlejninger efter fleksible kriterier ud af i alt 44 udlejninger svarende til 11 pct.

Årsagen til den lave udnyttelsesprocent i 2021 skyldes, at der har været en stor stigning i det samlede antal udlejninger samtidig med, at antallet af ansøgere, der opfylder kriterierne for at få anvist en bolig med fortrinsret har ligget på nogenlunde samme niveau.

Effekten af Covid-19 vurderes dog fortsat at kunne have en betydning for udnyttelsesprocenten, da nogle ansøgere kan have mistet deres arbejde som følge af pandemien og derfor ikke kan godkendes efter kriterierne for fleksibel udlejning.

I forbindelse med anvendelse af reglerne om kombineret udlejning har der for den samlede periode 2. halvår 2020 og 1. halvår 2021 været 55 godkendte ansøgninger i alt, hvoraf de 44 er nye indflytninger, mens de resterende 11 er interne flytninger i afdelingen. I samme periode har der været 18 afviste ansøgere, hvilket giver en gennemsnitlig godkendelsesprocent på 75 pct. inkl. de interne flytninger.

Fakta

  • Kombineret og Fleksibel udlejning

    Udlejningsværktøjerne kombineret og fleksibel udlejning er obligatoriske redskaber for områder omfattet af ghettolisten.

    Kombineret udlejning giver mulighed for at afvise boligsøgende til en ledig bolig i et alment boligområde, hvis den boligsøgende har modtaget offentlig forsørgelse de sidste seks sammenhængende måneder forud for anmodning.

    Kombineret udlejning anvendes i sammenhæng med fleksibel udlejning, der gør, at borgere i job og/eller uddannelse flyttes længere frem på ventelisten.