Beskæftigelses­indsats i Finlands­parken

Trods et år i coronaens tegn har Jobcenter Vejle og den Boligsociale helhedsplan fortsat fokus på et fremskudt samarbejde med målrettede fremskudte indsatser.

Brede samarbejder bygger bro til arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede tilbage i 2018 at etablere en fremskudt indsats i Finlandsparken med inddragelse af den boligsociale helhedsplan. I tæt samarbejde med Jobcenter, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og eksterne samarbejdspartnere er der i dag en styrket beskæftigelsesindsats, der kan flytte beboerne fra offentlig forsørgelse ud på arbejdsmarkedet.

En beskæftigelsesindsats udfordret af Covid-19

Som resten af samfundet, har beskæftigelsesindsatsen det seneste år været påvirket af Covid-19, der fra centralt hold har været helt eller delvist sat på pause ad flere omgange. Fra december 2020 til og med 15. april 2021 har muligheden for oprettelse af virksomhedspraktikker blandt andet været lukket ned, samtidig med at langt hovedparten af alle samtaler har foregået digitalt eller telefonisk. Dette har også betydet, at den fokuserede fremskudte indsats har været sat på pause en stor del af året.

Beskæftigelsesindsatsen justeret efter retningslinjer

Beskæftigelsesindsatsen er løbende blevet justeret efter gældende retningslinjer, men fokus har hele tiden været på at få borgerne i beskæftigelse. Derfor er der blevet tænkt nyt, for at fastholde fokus på job og uddannelse. For udsatte ledige i Finlandsparken har det blandt andet betydet, at der er introduceret walk and talks, hvor jobcentermedarbejderen og borgeren har mødtes i blandt andet Finlandsparken og gennemført jobsamtaler under en gåtur.

Da praktik i lange perioder ikke har været muligt, har fokus i stedet været på småjobs, hvor borgerne i stedet for praktik opnår tilknytning til arbejdsmarkedet gennem en ansættelse i få timer.

Den fremskudte indsats har et fortsat særligt fokus på:

  • Udsatte ledige over 30
    I foråret 2021 er det fremskudte Vejledningsforløb for Aktivitetsparate over 30 genstartet. I samarbejde med den Boligsociale Helhedsplan gennemføres et forløb som skal bringe borgeren tættere på beskæftigelse. Forløbet samarbejder ligeledes med lokale virksomheder i Nørremarken. Målet er, at alle deltagerne opnår praktik eller beskæftigelse inden forløbet ophører.
  • Gennemførelse af jobmesser
    Efterhånden som samfundet er åbnet op, er behovet for arbejdskraft steget kraftigt. Der er derfor nu en situation, hvor mange virksomheder mangler arbejdskraft. Derfor planlægges i efteråret 2021 igen en jobmesse i forbindelse med industriens uge, hvor det store fokus fra jobcenter Vejle og de boligsociale medarbejdere er, at sikre deltagelse fra områdets borgere.

Nye tiltag på vej

Beskæftigelsesindsatserne tilpasses løbende beboersammensætningen i Finlandsparken for at opnå størst mulig effekt af indsatsen. Et eksempel herpå er det nye forløb, Lær at tackle, som Jobcenter Vejle og Sundhedshuset Vejle gennemfører i samarbejde med den Boligsociale Helhedsplan. Forløbet er for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og er målrettet borgere på blandt andet Nørremarken, herunder Finlandsparken.

Forløbet skal give deltagerne redskaber til at tackle forskellige sundhedsmæssige udfordringer, som kan stå i vejen for beskæftigelse. På sigt forventes det, at forløbet vil blive udbudt til en bredere målgruppe her under mænd.