Udviklingsplanen for Finlandsparken

I de kommende år skal Nørremarkens forskellige bykvarterer bindes tættere sammen. Der skal bygges nye boliger og etableres nye grønne områder. Planen skal sikre ny fysisk og social sammenhæng på Nørremarken.

Vejle Kommune har en vision om at skabe en god by og velfungerende boligområder i social balance. Det gælder også for boligområdet Finlandsparken på Nørremarken.

Derfor samarbejder Vejle Kommune og Boligforeningen AAB Vejle i årene frem mod 2030 om en fysisk udviklingsplan, der skal binde Nørremarkens forskellige bykvarterer sammen, og sikre at Finlandsparken er integreret del af Nørremarken.

Som del af planen vil Vejle Kommune i de kommende år opføre nye boliger, etablere nye grønne områder og nye forbindelser på Nørremarken, og arbejde med et løft af Nørremarken. Målet er at skabe nye fællesskaber, forbindelser og mødesteder på tværs af Nørremarken.

Hvad er Finlandsparken?

Finlandsparken afdeling 29 er et alment boligområde på Nørremarken, der består af 11 boligblokke. Boligerne ejes af boligforeningen AAB Vejle og har cirka 1600 beboere.

Finlandsparken blev i december 2018 udpeget som et hårdt ghettoområde på Regeringens officielle ghettoliste. Men en stærk positiv udvikling i området har gjort, at Finlandsparken siden 2020 ikke længere er på listen over hårde ghettoområder i Danmark.

Boliger og udearealer er siden 2010 blevet renoveret for op imod 500 mio. kroner. Og området fremstår i dag indbydende og attraktivt.

Lovgivning: færre almene familieboliger i 2030

Folketinget har besluttet, at kommuner, der har et boligområde på listen over hårde ghettoer skal gennemføre en udviklingsplan.

Sådan en plan er der også lavet for Finlandsparken. Og selvom Finlandsparken i dag ikke længere er på listen over hårde ghettoer, skal planen alligevel gennemføres.

Målet er at nedbringe andelen af almene familieboliger i Finlandsparken til 68 % frem mod 2030.

Derfor arbejder Vejle Kommune og AAB Vejle Kommune i de kommende år med at bygge i alt 219 nye private boliger på områder, der grænser op til Finlandsparken. Det vil betyde, at andelen af almene familieboliger bliver mindre.

kort