Nye forbindelser

Vejle Kommune og andre kræfter arbejder med at udvikle sammenhænge og forbindelser i hele bydelen. Både på tværs af Horsensvej, frem til skovene og rundt i kvartererne. Bl.a. det grønne loop, der bliver et nyt sti-loop fyldt med natur og klimaoplevelser. Projektet er under udvikling og der undersøges mulighed for finansiering.

Den fysiske sammenhæng mellem Nørremarkens boligkvarterer og fælles mødesteder skal tydeliggøres. Et centralt greb kan være en ny grøn forbindelse - Det Grønne Loop - der skal forbinde de tre boligkvarterer Store/Lille Grundet, Stadionkvarteret og de almene boligforeninger ved Moldevej og Finlandsvej. Halvdelen af loopet er etableret, men den sidste del mangler.

Loopet vil forbinde de kommende rekreative arealer "Toppen af Nørremarken", Nørremarkshallen og Nørremarkscentret, ligesom loopet skal forbinde eksisterende stier til de mange attraktive grønne områder, der grænser op til Nørremarken. Bl.a. Nørremarksskoven (motionsstier, hundeskov, mountainbikerute, dyrehave og fremtidigt udsigtspunkt(, Store Grundet sundhedsskov, Skyttehushaven og Albuen Strand.

Der er etableret en stiarbejdsgruppe med deltagelse af interesserede fra bydelen. Arbejdet skal munde ud i et materiale, der kan bruges ifm. at der skal søges midler til etablering og færdiggørelse af Det Grønne Loop.

Det grønne loop
Det blå loop

Yderligere information om projektet?

Hvis du har brug for mere information om projektet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige projektleder:

Camilla Jørgensen Teamkoordinator Byudvikling & Arkitektur, Teknik & Miljø
Send e-mail telefon 76 81 22 43