Sådan udvikler vi Nørremarken

I de kommende år skal Nørremarkens forskellige bykvarterer bindes tættere sammen. Der skal bygges nye boliger og etableres nye grønne områder. Planen skal sikre ny fysisk og social sammenhæng på Nørremarken.

Her kan du se en oversigt over nogle af de projekter, der er en del af udviklingsplanen for Nørremarken og Finlandsparken.

Toppen af Nørremarken

Grønne oplevelser, klappedyr og plads til fordybelse. Nørremarkens grønne område, der får navnet 'Toppen af Nørremarken' bliver et nyt rekreativt værested.

Nyt liv i Nørremarkscentret

Nørremarkscentret er i dag slidt og giver mindelser om en svunden tid. Ved at udvikle Nørremarkscentret er det ambitionen, at skabe et center, der inviterer til leg, indkøb, caféliv og kulturaktiviteter.

Nørremarkshallen

Nørremarkshallen og området omkring hallen spiller en vigtig rolle i udviklingen af Nørremarkens sammenhæng, mødesteder og fællesskaber. Ønsket er at gøre Nørremarkshallen til et stærkt og levende omdrejningspunkt med aktiviteter for alle typer mennesker.

Nye grønne forbindelser

Den fysiske sammenhæng mellem Nørremarkens boligkvarterer og fælles mødesteder skal tydeliggøres. Et centralt greb kan være en ny grøn forbindelse - Det Grønne Loop - der skal forbinde de tre boligkvarterer Store/Lille Grundet, Stadionkvarteret og de almene boligforeninger ved Moldevej og Finlandsvej.

Udsigtspunkt Nørreskoven

Nørreskoven får et nyt udsigtspunkt med udsigt over Vejle Fjord. Et større arbejde med at søge fondsmidler og tilladelser forestår nu.