Sådan er vi organiseret

Arbejdet med udviklingsplanen for Nørremarken er organiseret i et samarbejde mellem flere aktører. Her kan du få et overblik over, hvordan arbejdet er organiseret og hvem de centrale aktører er.

På Nørremarken er der etableret en bydelsgruppe på tværs af alle tre kvarterer. Gruppen består af 28 repræsentanter for de lokale skoler, institutioner og foreninger, og der afholdes møder cirka 4 gange om året, hvor udviklingen og de næste skridt i byudviklingen drøftes.

Realiseringsbestyrelse skal sikre fremdrift

For at sikre kvalitet og fremdrift i arbejdet har Vejle Kommune og AAB Vejle også nedsat en realiseringsbestyrelse, der mødes en til to gange om året for at følge fremdriften i arbejdet.

Realiseringsbestyrelsen består af :

  • AAB Vejle: Formand. direktør afdelingsformand og projektleder
  • Vejle Kommune: Borgmester, 2-3 politikere fra den boligpolitiske styregruppe, kommunaldirektør, projektansvarlig samt relevante fagdirektører ad hoc
  • Ad hoc deltagelse af repræsentanter fra Sydøstjyllands politi
  • Mulighed for ad hoc deltagelse af Folketingets ghettorepræsentanter

Lokalråd, grundejerforeninger m.fl.

Desuden er der i området en række lokalråd og grundejerforeninger, som også spiller aktivt ind og bridrager med inputs til arbejdet med udviklingsplanen.

Disse foreninger, grundejerforeninger og lokalråd finder du herunder: